مجتبی امیری

درباره من

دکتر مجتبی امیری
image

استادیار گروه آموزشی جنگلداری مناطق خشک @ دانشکده کویرشناسی

مجتبی امیری، در سال 1359 در شهر الشتر (استان لرستان) متولد شد. در سال 1379موفق به اخذ مدرک پیش‌دانشگاهی در رشته علوم تجربی شد. مهرماه سال 1379 در مقطع کاردانی  وارد دانشگاه ایلام شد. ایشان مدرک کارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری را در سال 1383 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اخذ نمود و در سال 1386 موفق به اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسي منابع طبیعی - علوم جنگل از دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان گردید. ایشان در سال 1388 ضمن قبولی در آزمون مقطع دکتری با رتبه 2 در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان پذیرفته شد. در سال 1392 به عنوان اولین دانشجوی فارغ التحصیل مقطع دکتری (Ph.D) علوم جنگل- گرایش جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با درجه عالی از رساله دکتری خود تحت عنوان " تغییر ...

محقق گوگل

Citation

43

h-index

4

i10-index

1

اسکوپوس

Citation

Documents

h-index

co-authors

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1379-1383

کارشناسی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

1384-1386

کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

1388-1392

دکتری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تجارب

1396-1397

مدیر پروژه طرح جنگلداری دانشجویان کارشناسی جنگلداری دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

1389-1391

دبیر انجمن علمی جنگلداری دانشکده علوم جنگل

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

1394-1397

نماینده دانشکده منابع طبیعی در شورای پژوهش دانشگاه

دانشگاه سمنان

1396-1397

مشاور فرهنگی دانشکده مهندسی منابع طبیعی

دانشکاه سمنان

1394-1396

مدیر گروه مهندسی منابع طبیعی

دانشگاه سمنان

شهریور 1397 تاکنون

معاون دانشکده منابع طبیعی

دانشکاه سمنان

مهارت ها

آموزش نرم افزار تخصص تنوع زیستی Ecological Methodology

آموزش نرم افزار آماری SPSS

آموزش و کاربرد نرم افزار آماری Minitab در منابع طبیعی

آموزش نرم‌افزار تخصصی SVS و کابرد آن در ساختار توده‌های جنگلی

اولویت های پژوهشی

مدل سازی ارزیابی زیستگاه حیات وحش

مطالعه پویایی توده‌های جنگلی در رویشگاه‌های مختلف

ارزیابی تنوع زیستی پوشش گیاهی و زیستگاه های حیات وحش

فنولوژی درختان جنگلی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
مقایسه متغیرهای محیطی و پوشش گیاهی در رویشگاه‌های ممرز (Carpinus betulus) و کچف (C. × schuschaensis) در جنگل‌های نقیبده و مزده ساری و معرفی جامعه جدید کچف
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران(2018)
9411816004, ^هومن روانبخش کرمانشاهی*, بهنام حمزه ای, ^مجتبی امیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
مشخصه‌های روشنه‌ تاج‌پوشش در یک جنگل آمیخته پهن‌برگ (مطالعه موردی: سری دو جنگل شصت‌کلاته گرگان)
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران(2018)
9311816005, ^مجتبی امیری*, ^داود کرتولی نژاد, جهانگیر محمدی
بررسی رابطه زمانی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز کرخه
اكوهيدرولوژي(2017)
9311818006, ^محمد رحیمی*, ^مجتبی امیری, ^مجید محمدی, ^جعفر دستورانی
تاثیر درازمدت مالچ نفتی بر شاخص‌های تنوع زیستی ماکروفون خاک و پوشش گیاهی در منطقه جاسک
خشکبوم(2017)
9321819002, ^داود کرتولی نژاد*, ^مجتبی امیری, معصومه شایان مهر،, محمد اکبریان،
بررسی ویژگی‌های کمی و کیفی گونه‌های زربین Cupressus sempervirens L var. horizontalis (Mill.) Gord و کاج بروسیا Pinus brutia Ten)) جنگل‌کاری شده در منطقه رامیان، استان گلستان
پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل(2016)
^مجتبی امیری*, 9321816001, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, داوود مقدسی
Assessment of competition indices of an unlogged oriental beech mixed stand in Hyrcanian forests, Northern Iran
BIO DIVERSIT AS(2016)
^مجتبی امیری*, ^رضا نقدی
Assessment of quantitative and qualitative characteristics of Golestan Province forests in an 11-yearperiod (Iran)
Environmental Resources Research(2016)
^مجتبی امیری*, ^رضا نقدی, داوود مقدسی
Canopy gaps characteristics and structural dynamics in a natural unmanaged oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) stand in the north of Iran
(2015)
^مجتبی امیری, رامین رحمانی, خسرو ثاقب طالبی
ویژگی‌های ساختاری خشکه‌دار در یک جنگل دست نخورده طبیعی راش آمیخته (مطالعه موردی: جنگل شصت‌کلاته گرگان)
(2015)
^مجتبی امیری, رامین رحمانی, خسرو ثاقب طالبی, هاشم حبشی
بررسی تاثیر نانوذرات رس روی ویژگی های فیزیکی- شیمیایی، مکانیکی و حرارتی چسب اوره- گلی اکسال
مجله صنايع چوب و كاغذ ايران(2015)
^حامد یونسی کرد خیلی, ^رضا نقدی, ^مجتبی امیری
مطالعه برخی مشخصه‌های جنگل‌شناسی یک توده بهره‌برداری نشده راش آمیخته در جنگل‌های استان گلستان
پژوهش های گیاهی(0)
^مجتبی امیری*
مقایسه پایداری توده‌های دست کاشت زربین (Cupressus sempervirens L var. horizontalis)و کاج بروسیا Pinus brutia Ten)) در شهرستان رامیان
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست(0)
9321816001, ^مجتبی امیری*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, داوود مقدسی
وضعیت کمی و کیفی خشک‌دار در یک توده‌ی آمیخته بهره‌برداری نشده بلندمازو-ممرز (جنگل قلعه‌موریان استان گلستان)
سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2018-10-02)
9411816012, ^مجتبی امیری*, ^علی اصغر ذوالفقاری, داود مقدسی
اهمیت درختان خیلی قطور در ساختار توده‌های جنگلی
سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2018-10-02)
^مجتبی امیری*
تاثیر مشخصه های روشنه تاج پوشش بر تجدیدحیات گونه های درختی (مطالعه موردی: سری دو جنگل شصت کلاته)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل‌های ارسباران(2017-09-05)
9311816005, ^مجتبی امیری*, ^داود کرتولی نژاد, جهانگیر محمدی
تاثیر مشخصه‌های فیزیوگرافی و شکل زمین بر ویژگی‌های روشنه و زادآوری درختان (مطالعه موردی: سری دو جنگل شصت‌کلاته)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل‌های ارسباران(2017-09-05)
9311816005, ^مجتبی امیری*, ^داود کرتولی نژاد, جهانگیر محمدی
تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص SDI در دو زیر حوزه گاماسیاب و قره‌سو
کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست.(2016-12-06)
راضیه کوشکی*, ^محمد رحیمی, ^مجتبی امیری, ^مجید محمدی, ^جعفر دستورانی
بررسی تنوع زیستی پوشش گیاهی در دو منطقه مالچ پاشی شده و شاهد در روستاهای اطراف جاسک
دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست(2016-09-07)
^داود کرتولی نژاد*, ^مجتبی امیری, معصومه شایان مهر, محمد اکبریان
تأثیر مالچ نفتی بر تنوع جوامع ماکروفون خاک در دو فصل پائیز و بهار )مطالعه موردی روستاهای اطراف شهرستان جاسک(
دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، 17و 18شهریورماه 1395(2016-09-07)
فرزانه جعفری*, ^داود کرتولی نژاد, ^مجتبی امیری, معصومه شایان مهر, محمد اکبریان
مقایسه برخی مشخصه های کمی و کیفی ساختار توده و زادآوری طبیعی در تیپ های راش خالص و آمیخته طرح جنگلداری سری دو جنگل شوراب
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2016-03-02)
^مجتبی امیری*
مقایسه وضعیت فاکتورهای شیمیایی خاک در توده های خالص و ترکیبی بلوط
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2016-03-02)
9211816004, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی, ^مجتبی امیری
روش های مطالعه روشنه های تاج پوشش در جنگل
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، 21 و 21 اسفند 1394دانشگاه محقق اردبیلی(2016-03-02)
^مجتبی امیری*
مقایسه وضعیت زادآوری گونه بلوط در شرایط توده های خالص و آمیخته
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی(2016-03-02)
9211816004, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی, ^مجتبی امیری
بررسی ویژگی های خمیرکاغذ حاصل از جوان چوب با فرآیند ارگانوسا لو
نخستین همایش ملی چوب و فرآورده های لیگنوسلولزی(2015-05-07)
^رضا نقدی, ^حامد یونسی کرد خیلی, ^مجتبی امیری
نقش بادشکن ها در افزایش عملکرد محصولات گیاهی مناطق خشک و نیمه خشک
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^مجتبی امیری, محمد رستمیان
مدیریت جامع منابع آب در مناطق خشک و بیابانی
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
محمد رستمیان, ^مجتبی امیری, ^محمد رضا یزدانی
تاثیر هیدورپرایمینگ بر جوانه زنی بذور گونه های سوزنی برگ کاج بروسیا و تهران
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^مجتبی امیری, ^رضا نقدی, ^مریم ملاشاهی
ارزیابی وضعیت فعلی بیابان زایی با استفاده از مدل ICD در شهرستان آق قلا
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
محمد رستمیان, ^مجتبی امیری
بررسي اثر تغيير اقليم بر پراكنش جغرافياي گونه بلوط در زاگرس جنوبي
مرتضوي سيده مارال(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي علل تفاوت ميزان زاد آوري درختان ارس
درزي بورخاني محمد(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي جنگلهاي خالص و آميخته از لحاظ خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك (مطالعه موردي :گرگان
عرب عامري حميد(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه شرايط اكولوژيك و وضعيت زادآوري گونه عناب در استان گلستان
باي عباس(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط ويژگي هاي روشنه باخ پوشش با عوامل فيزيوگرافي و تيپ جنگل (مطالعه موردي : جنگل ..... كلاته گرگان)
خداوردي صديقه(تاریخ دفاع: 1396/06/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مالچ نفتي بر پوشش گياهي و ماكروفن خاك
جعفري فرزانه(تاریخ دفاع: 1395/10/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه خشكسالي هواشناسي و هيدرولوژيكي در حوزه آبخيز كرخه
كوشكي راضيه(تاریخ دفاع: 1395/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي كمي و كيفي و سازگاري گونه هاي سوزني برگ جنگل كاري شده در شرق استان گلستان
چركزي آي ناز(تاریخ دفاع: 1395/10/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي كاشت بادام در استان اصفهان با استفاده از پارامترهاي هواشنسي كشاورزي
رابحي رويا(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير طوفان روي تركيب و ساختار توده هاي جنگلي (طرح جنگل داري سري يك دارابكلا)
احمدي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ويژگي هاي خشكه دار در يك جنگل آميخته ي ممرز – بلوط (مطالعه موردي : طرح جنگلداري قلعه موريان راميان، گلستان)
كاغذلو رضا(تاریخ دفاع: 1396/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اكولوژي و جامعه شناسي رويشگاه كچف (Carpinus schuschaensis) در منطقه نقيبده و مزده ساري، مازندران
برجي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وضعيت كمي و كيفي خشكه دارها و تاثير آن بر نوع و كميت زاد آوري در پناهگاه حيات وحش (مطالعه موردي : مازندران –ساري)
شيردل بالا دهي كريم(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي جنگل شناسي و فيزيكوشيميايي خاك در حفره هاي جنگل كاري شده ي افراپلت و گيلاس وحشي (مطالعه موردي:جنگل هاي غرب هراز ، آمل ،مازندران)
هوشمند اهلمي عزيزاله(تاریخ دفاع: 1396/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي روشنه تاج پوشش در جنگل هاي مديريت شده و نشده (مطالعه موردي : جنگل هاي ويسر، نوشهر)
صفرپور كاكرودي لطيف(تاریخ دفاع: 1396/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات كمي و كيفي آبهاي زيرزميني (مطالعه موردي: منطقه فيروزكوه )
دوست محمديان اميرحسين(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خسارت برف بر گونه هاي درختي و ارتباط آن با برخي متغيرهاي محيطي در جنگل هاي هيركاني (مطالعه موردي : ماشلك، سري ليرسرا)
اسحقي نيموري ابوالقاسم(تاریخ دفاع: 1397/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص SDI در دو زیر حوزه گاماسیاب و قره‌سو
(0)
راضیه کوشکی*, ^محمد رحیمی, ^مجتبی امیری, ^مجید محمدی, ^جعفر دستورانی
مدلسازی پراکنش تیپ‌های جنگلی با استفاده از روش‌های پارامتری و ناپارامتری
(2018-12-03)
بررسی آلودگی خاک های سطحی شهر سمنان با مقایسه روش های پذیرفتاری مغناطیسی و غلظت فلزات سنگین
(2017-10-16)
تاثیر نانوذرات رس روی ویژگیهای فیزیکی، مکانیکی و گرمایی تخته خرده چوب ساخته شده از چسب اوره - گلی اکسال
(2017-03-06)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
اگروفارستری تکمیلی   (11 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی جنگل , گرایش : علوم زیستی جنگل
آماربرداری در جنگل   (13 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی جنگل , گرایش : علوم و مهندسی جنگل
بوم شناسی عمومی   (13 بار دانلود)
مشترک با درس بوم شناسی عمومی رشته مهندسی طبیعت
رشته : علوم و مهندسی محیط زیست
مناطق حفاظت شده   (13 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی محیط زیست
زیست شناسی حیات وحش   (19 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی محیط زیست
درختان و درختچه‌های ایران   (21 بار دانلود)
مشترک با درس درخت‌شناسی عمومی مهندسی طبیعت
رشته : علوم و مهندسی محیط زیست

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی جنگلداری مناطق خشک، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، ایران
mojtabaamiri@semnan.ac.ir
(+98)2331535586

فرم تماس