مجتبی امیری

درباره من

دکتر مجتبی امیری
image

استادیار گروه آموزشی مهندسی محیط زیست @ دانشکده منابع طبیعی

مجتبی امیری، در سال 1359 در شهر الشتر (استان لرستان) متولد شد. در سال 1379موفق به اخذ مدرک پیش‌دانشگاهی در رشته علوم تجربی شد. مهرماه سال 1379 در مقطع کاردانی  وارد دانشگاه ایلام شد. ایشان مدرک کارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری را در سال 1383 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اخذ نمود و در سال 1386 موفق به اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسي منابع طبیعی - علوم جنگل از دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان گردید. ایشان در سال 1388 ضمن قبولی در آزمون مقطع دکتری با رتبه 2 در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان پذیرفته شد. در سال 1392 به عنوان اولین دانشجوی فارغ التحصیل مقطع دکتری (Ph.D) علوم جنگل- گرایش جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با درجه عالی از رساله دکتری خود تحت عنوان " تغییر ...

محقق گوگل

(1399/9/12)

استنادات

109

h-index

6

i10-index

5

مؤلفین همکار

14

اسکوپوس

(1399/9/9)

استنادات

28

مقالات

5

h-index

3

مؤلفین همکار

6

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1379-1383

کارشناسی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

1384-1386

کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

1388-1392

دکتری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تجارب

شهریور 1397 تاکنون

معاون دانشکده منابع طبیعی

دانشکاه سمنان

1394-1399

نماینده دانشکده منابع طبیعی در شورای پژوهش دانشگاه

دانشگاه سمنان

1394-1396

مدیر گروه منابع طبیعی

دانشگاه سمنان

1396-1397

مشاور فرهنگی دانشکده مهندسی منابع طبیعی

دانشکاه سمنان

1396-1397

مدیر پروژه طرح جنگلداری دانشجویان کارشناسی جنگلداری دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

1389-1391

دبیر انجمن علمی جنگلداری دانشکده علوم جنگل

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مهارت ها

آموزش نرم افزار آماری SPSS

آموزش و کاربرد نرم افزار آماری Minitab در منابع طبیعی

آموزش نرم‌افزار تخصصی SVS و کابرد آن در ساختار توده‌های جنگلی

آموزش نرم افزار تخصص تنوع زیستی Ecological Methodology

اولویت های پژوهشی

مدل سازی ارزیابی زیستگاه حیات وحش

مطالعه پویایی توده‌های جنگلی در رویشگاه‌های مختلف

ارزیابی تنوع زیستی پوشش گیاهی و زیستگاه های حیات وحش

فنولوژی درختان جنگلی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
خسارت برف بر گونه‌های درختی و ارتباط آن با متغیرهای فیزیوگرافی در جنگل‌های ارتفاعات پایین هیرکانی
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران(2020)
9511816001, هومن روانبخش*, ^مجتبی امیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Assessment of land subsidence susceptibility in Semnan plain (Iran): a comparison of support vector machine and weights of evidence data mining algorithms
NATURAL HAZARDS(2019)
^مجید محمدی*, حمیدرضا پورقاسمی, ^مجتبی امیری
Canopy gaps characteristics of pure and mixed stands in the Hyrcanian forests of north Iran
Annals of Silvicultural Research(2019)
9311816005, ^مجتبی امیری*, ^داود کرتولی نژاد, جهانگیر محمدی
تهیه نقشه تیپ‌های جنگلی طرح جنگلداری زیارت گرگان با استفاده از روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک
مجله جنگل ایران(2019)
^مجتبی امیری*, محسن مصطفی, ^محمد رحیمی
Land subsidence susceptibility assessment using random forest machine learning algorithm
Environmental Earth Sciences(2019)
^مجید محمدی*, حمیدرضا پورقاسمی, ^مجتبی امیری
تیپ‌های جنگلی ذخیره‌گاه سرخدار (Taxus baccata L.) گزو (سوادکوه) و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها در ارتباط با متغیرهای محیطی
نشریه علمی پژوهشی حفاظت زیست بوم گیاهان(2019)
9211816002, هومن روانبخش*, ^علیرضا مشکی, ^مجتبی امیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
خصوصیات خاک و جنگل شناسی در جنگل کاری های گیلاس وحشی و افرا پلت جنگل های غرب مازندران
پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل(2019)
9412816010, ^علیرضا مشکی*, ^مریم ملاشاهی, ^مجتبی امیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Some structural characteristics of mixed natural forest stand at a 10-year period in the Hyrcanian Region: Case study of Shourab Forest, Mazandaran Province, Iran
BIO DIVERSIT AS(2019)
^مجتبی امیری*
مطالعه برخی مشخصه‌های جنگل‌شناسی یک توده بهره‌برداری نشده راش آمیخته در جنگل‌های استان گلستان
پژوهش های گیاهی(2018)
^مجتبی امیری*
مقایسه متغیرهای محیطی و پوشش گیاهی در رویشگاه‌های ممرز (Carpinus betulus) و کچف (C. × schuschaensis) در جنگل‌های نقیبده و مزده ساری و معرفی جامعه جدید کچف
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران(2018)
9411816004, ^هومن روانبخش کرمانشاهی*, بهنام حمزه ای, ^مجتبی امیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
مقایسه ویژگی‌های روشنه‌ تاج‌پوشش در رویشگاه‌های مختلف جنگل‌های هیرکانی
نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی(2018)
^مجتبی امیری, نیشتمان حاتمی
مشخصه‌های روشنه‌ تاج‌پوشش در یک جنگل آمیخته پهن‌برگ (مطالعه موردی: سری دو جنگل شصت‌کلاته گرگان)
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران(2018)
9311816005, ^مجتبی امیری*, ^داود کرتولی نژاد, جهانگیر محمدی
بررسی رابطه زمانی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز کرخه
اكوهيدرولوژي(2017)
9311818006, ^محمد رحیمی*, ^مجتبی امیری, ^مجید محمدی, ^جعفر دستورانی
تاثیر درازمدت مالچ نفتی بر شاخص‌های تنوع زیستی ماکروفون خاک و پوشش گیاهی در منطقه جاسک
خشکبوم(2017)
9321819002, ^داود کرتولی نژاد*, ^مجتبی امیری, معصومه شایان مهر،, محمد اکبریان،
بررسی ویژگی‌های کمی و کیفی گونه‌های زربین Cupressus sempervirens L var. horizontalis (Mill.) Gord و کاج بروسیا Pinus brutia Ten)) جنگل‌کاری شده در منطقه رامیان، استان گلستان
پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل(2016)
^مجتبی امیری*, 9321816001, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, داوود مقدسی
Assessment of competition indices of an unlogged oriental beech mixed stand in Hyrcanian forests, Northern Iran
BIO DIVERSIT AS(2016)
^مجتبی امیری*, ^رضا نقدی
Assessment of quantitative and qualitative characteristics of Golestan Province forests in an 11-yearperiod (Iran)
Environmental Resources Research(2016)
^مجتبی امیری*, ^رضا نقدی, داوود مقدسی
Canopy gaps characteristics and structural dynamics in a natural unmanaged oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) stand in the north of Iran
(2015)
^مجتبی امیری, رامین رحمانی, خسرو ثاقب طالبی
ویژگی‌های ساختاری خشکه‌دار در یک جنگل دست نخورده طبیعی راش آمیخته (مطالعه موردی: جنگل شصت‌کلاته گرگان)
(2015)
^مجتبی امیری, رامین رحمانی, خسرو ثاقب طالبی, هاشم حبشی
بررسی تاثیر نانوذرات رس روی ویژگی های فیزیکی- شیمیایی، مکانیکی و حرارتی چسب اوره- گلی اکسال
مجله صنايع چوب و كاغذ ايران(2015)
^حامد یونسی کرد خیلی, ^رضا نقدی, ^مجتبی امیری
مقایسه پایداری توده‌های دست کاشت زربین (Cupressus sempervirens L var. horizontalis)و کاج بروسیا Pinus brutia Ten)) در شهرستان رامیان
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست(0)
9321816001, ^مجتبی امیری*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, داوود مقدسی
ارزیابی تغییرات تراز آب زیرزمینی در دشت سمنان
دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی (آب، سیل و محیط زیست)(2019-11-14)
^مجید محمدی*, ^مجتبی امیری, امیرحسین دوست محمدیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
پهنه‌بندی حساسیت فرونشست زمین در دشت سمنان با استفاده از مدل خطی تعمیم یافته
دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی ( آب، سیل و محیط زیست)(2019-11-14)
^مجید محمدی*, ^مجتبی امیری, حمیدرضا پورقاسمی
تغییرات برخی مشخصه های کمی ساختار توده بعد از اجرای یک دوره 10 ساله طرح جنگلداری در سری 14 بندبن جنگل گلندرود نوشهر
اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2019-08-27)
^مجتبی امیری*
ارتباط ویژگی های فیزیوگرافی و برف و تاثیر آنها بر ساختار توده (مطالعه موردی جنگل لیرسرا)
اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2019-08-27)
ابوالقاسم اسحق نیموری*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^مجتبی امیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی تنوع ساختاری توده در تیپ‌های مختلف جنگل (سری 8 طرح جنگلداری زیارت)
پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری(2019-02-06)
^مجتبی امیری*
تجدیدحیات درختان در روشنه‌های تاج‌پوشش 10 سال پس از برش تک‌گزینی (مطالعه موردی: پارسل 318 جنگل جمند)
پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری(2019-02-06)
9411816011, ^مجتبی امیری*, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی
بررسی پراکنش و ساختار توده های عناب در استان گلستان
پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری(2019-02-06)
9311816004, ^مریم ملاشاهی*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^مجتبی امیری
اهمیت درختان خیلی قطور در ساختار توده‌های جنگلی
سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2018-10-02)
^مجتبی امیری*
وضعیت کمی و کیفی خشک‌دار در یک توده‌ی آمیخته بهره‌برداری نشده بلندمازو-ممرز (جنگل قلعه‌موریان استان گلستان)
سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2018-10-02)
9411816012, ^مجتبی امیری*, ^علی اصغر ذوالفقاری, داود مقدسی
تاثیر مشخصه های روشنه تاج پوشش بر تجدیدحیات گونه های درختی (مطالعه موردی: سری دو جنگل شصت کلاته)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل‌های ارسباران(2017-09-05)
9311816005, ^مجتبی امیری*, ^داود کرتولی نژاد, جهانگیر محمدی
تاثیر مشخصه‌های فیزیوگرافی و شکل زمین بر ویژگی‌های روشنه و زادآوری درختان (مطالعه موردی: سری دو جنگل شصت‌کلاته)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل‌های ارسباران(2017-09-05)
9311816005, ^مجتبی امیری*, ^داود کرتولی نژاد, جهانگیر محمدی
تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص SDI در دو زیر حوزه گاماسیاب و قره‌سو
کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست.(2016-12-06)
راضیه کوشکی*, ^محمد رحیمی, ^مجتبی امیری, ^مجید محمدی, ^جعفر دستورانی
تأثیر مالچ نفتی بر تنوع جوامع ماکروفون خاک در دو فصل پائیز و بهار )مطالعه موردی روستاهای اطراف شهرستان جاسک(
دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، 17و 18شهریورماه 1395(2016-09-07)
فرزانه جعفری*, ^داود کرتولی نژاد, ^مجتبی امیری, معصومه شایان مهر, محمد اکبریان
بررسی تنوع زیستی پوشش گیاهی در دو منطقه مالچ پاشی شده و شاهد در روستاهای اطراف جاسک
دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست(2016-09-07)
^داود کرتولی نژاد*, ^مجتبی امیری, معصومه شایان مهر, محمد اکبریان
مقایسه وضعیت زادآوری گونه بلوط در شرایط توده های خالص و آمیخته
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی(2016-03-02)
9211816004, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی, ^مجتبی امیری
مقایسه برخی مشخصه های کمی و کیفی ساختار توده و زادآوری طبیعی در تیپ های راش خالص و آمیخته طرح جنگلداری سری دو جنگل شوراب
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2016-03-02)
^مجتبی امیری*
مقایسه وضعیت فاکتورهای شیمیایی خاک در توده های خالص و ترکیبی بلوط
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2016-03-02)
9211816004, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی, ^مجتبی امیری
روش های مطالعه روشنه های تاج پوشش در جنگل
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، 21 و 21 اسفند 1394دانشگاه محقق اردبیلی(2016-03-02)
^مجتبی امیری*
بررسی ویژگی های خمیرکاغذ حاصل از جوان چوب با فرآیند ارگانوسا لو
نخستین همایش ملی چوب و فرآورده های لیگنوسلولزی(2015-05-07)
^رضا نقدی, ^حامد یونسی کرد خیلی, ^مجتبی امیری
ارزیابی وضعیت فعلی بیابان زایی با استفاده از مدل ICD در شهرستان آق قلا
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
محمد رستمیان, ^مجتبی امیری
نقش بادشکن ها در افزایش عملکرد محصولات گیاهی مناطق خشک و نیمه خشک
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^مجتبی امیری, محمد رستمیان
مدیریت جامع منابع آب در مناطق خشک و بیابانی
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
محمد رستمیان, ^مجتبی امیری, ^محمد رضا یزدانی
تاثیر هیدورپرایمینگ بر جوانه زنی بذور گونه های سوزنی برگ کاج بروسیا و تهران
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^مجتبی امیری, ^رضا نقدی, ^مریم ملاشاهی
بررسي اثر تغيير اقليم بر پراكنش جغرافياي گونه بلوط در زاگرس جنوبي
مرتضوي سيده مارال(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير برخي فاكتورهاي اكولوژيكي بر خصوصيات كمي و كيفي رويشگاه سرخدار (مطالعه موردي : منطقه گز و سوادكوه ، مازندران)
درزي بورخاني محمد(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي جنگلهاي خالص و آميخته از لحاظ خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك (مطالعه موردي :گرگان
عرب عامري حميد(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه شرايط اكولوژيك و وضعيت زادآوري گونه عناب در استان گلستان
باي عباس(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط ويژگي هاي روشنه باخ پوشش با عوامل فيزيوگرافي و تيپ جنگل (مطالعه موردي : جنگل ..... كلاته گرگان)
خداوردي صديقه(تاریخ دفاع: 1396/06/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مالچ نفتي بر پوشش گياهي و ماكروفن خاك
جعفري فرزانه(تاریخ دفاع: 1395/10/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه خشكسالي هواشناسي و هيدرولوژيكي در حوزه آبخيز كرخه
كوشكي راضيه(تاریخ دفاع: 1395/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي كمي و كيفي و سازگاري گونه هاي سوزني برگ جنگل كاري شده در شرق استان گلستان
چركزي آي ناز(تاریخ دفاع: 1395/10/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي كاشت بادام در استان اصفهان با استفاده از پارامترهاي هواشنسي كشاورزي
رابحي رويا(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير طوفان روي تركيب و ساختار توده هاي جنگلي (طرح جنگل داري سري يك دارابكلا)
احمدي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ويژگي هاي خشكه دار در يك جنگل آميخته ي ممرز – بلوط (مطالعه موردي : طرح جنگلداري قلعه موريان راميان، گلستان)
كاغذلو رضا(تاریخ دفاع: 1396/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اكولوژي و جامعه شناسي رويشگاه كچف (Carpinus schuschaensis) در منطقه نقيبده و مزده ساري، مازندران
برجي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وضعيت كمي و كيفي خشكه دارها و تاثير آن بر نوع و كميت زاد آوري در پناهگاه حيات وحش (مطالعه موردي : مازندران –ساري)
شيردل بالا دهي كريم(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي جنگل شناسي و فيزيكوشيميايي خاك در حفره هاي جنگل كاري شده ي افراپلت و گيلاس وحشي (مطالعه موردي:جنگل هاي غرب هراز ، آمل ،مازندران)
هوشمند اهلمي عزيزاله(تاریخ دفاع: 1396/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي روشنه تاج پوشش در جنگل هاي مديريت شده و نشده (مطالعه موردي : جنگل هاي ويسر، نوشهر)
صفرپور كاكرودي لطيف(تاریخ دفاع: 1396/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات كمي و كيفي آبهاي زيرزميني (مطالعه موردي: منطقه فيروزكوه )
دوست محمديان اميرحسين(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خسارت برف بر گونه هاي درختي و ارتباط آن با برخي متغيرهاي محيطي در جنگل هاي هيركاني (مطالعه موردي : ماشلك، سري ليرسرا)
اسحق نيموري ابوالقاسم(تاریخ دفاع: 1397/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات كاربري جنگل با استفاده از سامانه اطلاعات مكاني و تكنيك هاي سنجش از دور (مطالعات موردي : شهرستان كياسر، استان مازندران)
روشناس ايمان(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فراواني و تنوع گياهان چوبي و علفي جنگل 6 سال پس از طوفان (سري يك طرح جنگلداري دارابكلا ساري)
مرتضوي سرخكلايي ابراهيم(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص SDI در دو زیر حوزه گاماسیاب و قره‌سو
(0)
راضیه کوشکی*, ^محمد رحیمی, ^مجتبی امیری, ^مجید محمدی, ^جعفر دستورانی
مدلسازی پراکنش تیپ‌های جنگلی با استفاده از روش‌های پارامتری و ناپارامتری
(2018-12-03)
بررسی آلودگی خاک های سطحی شهر سمنان با مقایسه روش های پذیرفتاری مغناطیسی و غلظت فلزات سنگین
(2017-10-16)
تاثیر نانوذرات رس روی ویژگیهای فیزیکی، مکانیکی و گرمایی تخته خرده چوب ساخته شده از چسب اوره - گلی اکسال
(2017-03-06)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
جزوه گياه شناسي ميداني   (7 بار دانلود)
جزوه گياه شناسي ميداني رشته علوم و مهندسي محيط زيست مقطع كارشناسي
جزوه آمار و احتمالات از جلسه دوازدهم تا آخر   (75 بار دانلود)
جزوه آمار و احتمالات از جلسه دوازدهم (شروع بخش مبانی احتمالات) تا آخر جزوه
جزوه بوم شناسی عمومی جلسات ششم تا داوزدهم (24.1.1399)   (137 بار دانلود)
آمار و احتمالات جلسه اول الی دوازدهم   (118 بار دانلود)
جزوه آمار و احتمال جلسه هشتم (30.1.1399)   (106 بار دانلود)
جزوه بوم شناسی عمومی جلسات اول تا پنجم (19.1.1399)   (98 بار دانلود)
جزوه بوم شناسی عمومی جلسه ششم (8.2.1399)   (80 بار دانلود)
جزوه بوم شناسی عمومی جلسه پنجم 25.1.1399   (77 بار دانلود)
جزوه آمار و احتمالات کارشناسی (جلسات ششم و هفتم، 23 فروردین 1399)   (116 بار دانلود)
جزوه اصلاحی مربوط به جلسات هفتم و هشتم شنبه 23 فروردین 99 می باشد./.
کتاب گیاهان آبزی (انتشارات دانشگاه پیام نور)   (519 بار دانلود)
جزوه آمار و احتمالات کارشناسی (جلسات اول الی پنجم)   (102 بار دانلود)
دستور العمل زون بندی مناطق حفاظت شده و ارتقاء سطح مناطق   (75 بار دانلود)
این دستورالعمل برای درس مناطق حفاظت شده و پارکهای ملی و همچنین تهیه و طراحی آنها مناسب است. که در سال 1381 توسط سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و تدوین شده است.
اینفوگرافی گوزن زرد ایرانی   (76 بار دانلود)
این فایل توسط سرکار خانم غزل سلطانی و همکاران دانشجویان کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست ورودی 1393 جهت فعالیت کلاسی درس زیست شناسی حیات وحش تهیه شده است.
تقویم مناسبت های منابع طبیعی   (74 بار دانلود)
این فایل توسط سرکار خانم صادقی دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست ورودی 1394 تهیه شده است.
نمرات پایان ترم مبانی علوم و محیط زیست   (70 بار دانلود)
نمرات پایان ترم اندازه گیری درختان جنگلی   (70 بار دانلود)
نمرات پایان ترم بوم شناسی حیات وحش   (78 بار دانلود)
اسلایدهای درس فنون جنگل‌شناسی   (110 بار دانلود)
کتاب بوم‌شناسی عمومی (مفاهیم و کاربردها)   (127 بار دانلود)
یافته‌های کلیدی ارزیابی جنگلهای دنیا (فائو، 2010)   (72 بار دانلود)
برنامه هفتگی نیسمال دوم سال تحصیلی 99-98   (72 بار دانلود)
رزومه   (130 بار دانلود)
اسلاید درس درختان و درختچه‌های ایران   (145 بار دانلود)
اسلاید درس زیست شناسی حیات وحش   (165 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
جنگل‌شناسی تکمیلی   (76 بار دانلود)
نیمسال اول تحصیلی
رشته : علوم و مهندسی جنگل , گرایش : علوم زیستی جنگل
اندازه‌گیری درختان جنگلی   (79 بار دانلود)
نیمسال اول تحصیلی
رشته : علوم و مهندسی جنگل
بوم‌شناسی حیات وحش   (82 بار دانلود)
نیمسال اول تحصیلی
رشته : علوم و مهندسی محیط زیست
ریخت شناسی و رده‌بندی گیاهی   (71 بار دانلود)
نیمسال اول تحصیلی
رشته : علوم و مهندسی محیط زیست و مهندسی طبیعت , گرایش : مشترک دو رشته
اگروفارستری تکمیلی   (118 بار دانلود)
نیمسال دوم تحصیلی
رشته : علوم و مهندسی جنگل , گرایش : علوم زیستی جنگل
آماربرداری در جنگل   (151 بار دانلود)
نیمسال دوم تحصیلی
رشته : علوم و مهندسی جنگل , گرایش : علوم و مهندسی جنگل
بوم شناسی عمومی   (137 بار دانلود)
مشترک با درس بوم شناسی عمومی رشته مهندسی طبیعت (نیمسال دوم تحصیلی)
رشته : علوم و مهندسی محیط زیست
مناطق حفاظت شده   (116 بار دانلود)
نیمسال دوم تحصیلی
رشته : علوم و مهندسی محیط زیست
زیست شناسی حیات وحش   (124 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی محیط زیست
درختان و درختچه‌های ایران   (130 بار دانلود)
مشترک با درس درخت‌شناسی عمومی مهندسی طبیعت (نیمسال دوم تحصیلی)
رشته : علوم و مهندسی محیط زیست

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
درختان و درختچه‌های ایران (1399/03/12)
آماربرداری جنگل (1399/03/12)
بوم‌شناسی عمومی (1399/03/12)
جسله نهم آماربرداری جنگل (1399/03/06)
جلسه نهم درختان و درختچه‌هاي ايران (1399/02/30)
جلسه نهم بوم‌شناسی عمومی (1399/02/29)
مناطق حفاظت شده (1399/02/29)
جلسه هشتم درختان و درختچه‌هاي ايران (1399/02/27)
جلسه دهم آمار و احتمالات (1399/02/27)
جلسه نهم آمار و احتمالات (1399/02/22)
جلسه هشتم آماربرداري جنگل (1399/02/22)
مناطق حفاظت شده (1399/02/22)
جلسه هشتم بوم‌شناسي عمومي (1399/02/22)
جلسه هشتم آمار و احتمال (1399/02/16)
جلسه هفتم درختان و درختچه‌های ایران (1399/02/16)
جلسه هفتم بوم‌شناسی عمومی (1399/02/16)
گیاهان آبزی (1399/02/14)
جلسه ششم آماربرداری جنگل (1399/02/14)
جلسه هفتم آمار و احتمال (1399/02/14)
جسله ششم آمار و احتمال (1399/02/10)
جلسه پنجم آماربرداری جنگل (1399/02/09)
جسله ششم درختان و درختچه‌های ایران (1399/02/08)
جلسه ششم بوم‌شناسی عمومی (1399/02/08)
جلسه پنجم درختان و درختچه‌های ایران- بخش دوم (1399/02/02)
جلسه پنجم درختان و درختچه‌های ایران- بخش اول (1399/02/02)
جلسه پنجم بوم‌شناسی عمومی (1399/02/01)
جسله چهارم مناطق حفاظت شده (1399/02/01)
جلسه چهارم آماربرداری جنگل (1399/01/31)
جلسه پنجم آمار و احتمال- جبرانی (1399/01/30)
جلسه چهارم آمار و احتمال (1399/01/30)
جلسه چهارم درختان و درختچه‌های ایران (1399/01/25)
جلسه چهارم بوم شناسی عمومی - بخش دوم (1399/01/25)
جلسه چهارم بوم شناسی عمومی - بخش اول (1399/01/25)
جلسله سوم مناطق حفاظت شده (1399/01/24)
جلسه دوم آماربرداری در جنگل (1399/01/24)
جلسه سوم آمار و احتمالات (1399/01/23)
جلسه دوم آمار و احتمال (1399/01/23)
جلسه سوم درختان و درختچه‌های ایران (1399/01/18)
جلسه سوم بوم‌شناسی عمومی (1399/01/18)
کلاس مجازی آماربرداری جنگل (1399/01/17)
گیاهان آبزی (1399/01/16)
جلسه اول آمار و احتمالات (1399/01/16)
جلسه دوم بوم‌شناسی عمومی (1399/01/11)
جلسه دوم مناطق حفاظت شده (1399/01/10)
جلسه اول بوم‌شناسی عمومی (1399/01/09)
جلسه اول مناطق حفاظت شده (1399/01/07)
جلسه اول کلاس مجازی درختان و درختچه‌های ایران (1399/01/06)
اولین دانش آموخته علوم جنگل مقطع دکتری دکتری (1398/12/14)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان، دانشکده منابع طبیعی
mojtabaamiri@semnan.ac.ir
(+98)2331535586

فرم تماس