مجتبی امیری

درباره من

دکتر مجتبی امیری
image

دانشیار گروه آموزشی مهندسی محیط زیست @ دانشکده منابع طبیعی

مجتبی امیری، سال 1359 در شهر الشتر (استان لرستان) متولد شد. مهرماه سال 1379 در مقطع کاردانی وارد دانشگاه ایلام شد. ایشان مدرک کارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی را در سال 1383 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اخذ و در سال 1386 موفق به اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسي منابع طبیعی - علوم جنگل از دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان گردید. ایشان در سال 1388 ضمن قبولی در آزمون مقطع دکتری با رتبه 2 در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان پذیرفته شد. در سال 1392 به عنوان اولین دانش‌آموخته مقطع دکتری (Ph.D) علوم جنگل- گرایش جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با درجه عالی از رساله دکتری خود تحت عنوان " تغییر ویژگی‌های ساختاری توده طبیعی بهره‌برداری نشده راش شرقی در یک دوره آماری 5 ساله در جنگل...

محقق گوگل

(1403/1/27)

استنادات

398

h-index

10

i10-index

12

مؤلفین همکار

10

اسکوپوس

(1403/1/27)

استنادات

170

مقالات

9

h-index

4

مؤلفین همکار

16

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1379-1383

کارشناسی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

1384-1386

کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

1388-1392

دکتری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تجارب

از شهریور 1397- ادامه دارد

معاون دانشکده منابع طبیعی

دانشکاه سمنان

1389-1391

دبیر انجمن علمی جنگلداری دانشکده علوم جنگل

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

1396-1397

مدیر پروژه طرح جنگلداری دانشجویان کارشناسی جنگلداری دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

1394-1396

مدیر گروه منابع طبیعی

دانشگاه سمنان

1396-1397

مشاور فرهنگی دانشکده مهندسی منابع طبیعی

دانشکاه سمنان

1394-1399

نماینده دانشکده منابع طبیعی در شورای پژوهش دانشگاه

دانشگاه سمنان

مهارت ها

آموزش نرم‌افزار تخصصی SVS و کابرد آن در ساختار توده‌های جنگلی

آموزش نرم افزار تخصص تنوع زیستی Ecological Methodology

آموزش نرم افزار آماری SPSS

آموزش و کاربرد نرم افزار آماری Minitab در منابع طبیعی

اولویت های پژوهشی

ارزیابی تنوع زیستی پوشش گیاهی و زیستگاه های حیات وحش

فنولوژی درختان جنگلی

مدل سازی ارزیابی زیستگاه حیات وحش

مطالعه پویایی توده‌های جنگلی در رویشگاه‌های مختلف

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Assessment of competition indices of an unlogged oriental beech mixed stand in Hyrcanian forests, Northern Iran
BIO DIVERSIT AS(2016)
^مجتبی امیری*, ^رضا نقدی
Assessment of quantitative and qualitative characteristics of Golestan Province forests in an 11-yearperiod (Iran)
Environmental Resources Research(2016)
^مجتبی امیری*, ^رضا نقدی, داوود مقدسی
مطالعه برخی مشخصه‌های جنگل‌شناسی یک توده بهره‌برداری نشده راش آمیخته در جنگل‌های استان گلستان
پژوهش های گیاهی(2018)
^مجتبی امیری*
بررسی ویژگی‌های کمی و کیفی گونه‌های زربین Cupressus sempervirens L var. horizontalis (Mill.) Gord و کاج بروسیا Pinus brutia Ten)) جنگل‌کاری شده در منطقه رامیان، استان گلستان
پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل(2016)
^مجتبی امیری*, 9321816001, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, داوود مقدسی
بررسی رابطه زمانی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز کرخه
اكوهيدرولوژي(2017)
9311818006, ^محمد رحیمی*, ^مجتبی امیری, ^مجید محمدی, ^جعفر دستورانی
مشخصه‌های روشنه‌ تاج‌پوشش در یک جنگل آمیخته پهن‌برگ (مطالعه موردی: سری دو جنگل شصت‌کلاته گرگان)
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران(2018)
9311816005, ^مجتبی امیری*, ^داود کرتولی نژاد, جهانگیر محمدی
تاثیر درازمدت مالچ نفتی بر شاخص‌های تنوع زیستی ماکروفون خاک و پوشش گیاهی در منطقه جاسک
خشکبوم(2017)
9321819002, ^داود کرتولی نژاد*, ^مجتبی امیری, معصومه شایان مهر،, محمد اکبریان،
مقایسه متغیرهای محیطی و پوشش گیاهی در رویشگاه‌های ممرز (Carpinus betulus) و کچف (C. × schuschaensis) در جنگل‌های نقیبده و مزده ساری و معرفی جامعه جدید کچف
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران(2018)
9411816004, ^هومن روانبخش کرمانشاهی*, بهنام حمزه ای, ^مجتبی امیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Some structural characteristics of mixed natural forest stand at a 10-year period in the Hyrcanian Region: Case study of Shourab Forest, Mazandaran Province, Iran
BIO DIVERSIT AS(2019)
^مجتبی امیری*
تهیه نقشه تیپ‌های جنگلی طرح جنگلداری زیارت گرگان با استفاده از روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک
مجله جنگل ایران(2019)
^مجتبی امیری*, محسن مصطفی, ^محمد رحیمی
خصوصیات خاک و جنگل شناسی در جنگل کاری های گیلاس وحشی و افرا پلت جنگل های غرب مازندران
پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل(2019)
9412816010, ^علیرضا مشکی*, ^مریم ملاشاهی, ^مجتبی امیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Land subsidence susceptibility assessment using random forest machine learning algorithm
Environmental Earth Sciences(2019)
^مجید محمدی*, حمیدرضا پورقاسمی, ^مجتبی امیری
Assessment of land subsidence susceptibility in Semnan plain (Iran): a comparison of support vector machine and weights of evidence data mining algorithms
NATURAL HAZARDS(2019)
^مجید محمدی*, حمیدرضا پورقاسمی, ^مجتبی امیری
تیپ‌های جنگلی ذخیره‌گاه سرخدار (Taxus baccata L.) گزو (سوادکوه) و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها در ارتباط با متغیرهای محیطی
نشریه علمی پژوهشی حفاظت زیست بوم گیاهان(2019)
9211816002, هومن روانبخش*, ^علیرضا مشکی, ^مجتبی امیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Canopy gaps characteristics of pure and mixed stands in the Hyrcanian forests of north Iran
Annals of Silvicultural Research(2019)
9311816005, ^مجتبی امیری*, ^داود کرتولی نژاد, جهانگیر محمدی
خسارت برف بر گونه‌های درختی و ارتباط آن با متغیرهای فیزیوگرافی در جنگل‌های ارتفاعات پایین هیرکانی
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران(2020)
9511816001, هومن روانبخش*, ^مجتبی امیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی تغییرات کمی آب‌های زیرزمینی در دشت سمنان
مهندسی منابع آب(2021)
9512822001, ^مجید محمدی*, ^مجتبی امیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی تغییرات زمانی کیفیت آب های زیرزمینی در دشت سمنان با استفاده از روش زمین‌آمار
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2021)
9512822001, ^مجید محمدی*, ^مجتبی امیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Spatial modeling of susceptibility to subsidence using machine learning techniques
STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT(2021)
^مجید محمدی*, حمیدرضا پورقاسمی, ^مجتبی امیری, John P. Tiefenbacher
ارزیابی حساسیت‌پذیری فرونشست زمین در دشت سمنان با استفاده از مدل آنتروپی
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز(2021)
^مجید محمدی*, حمیدرضا پورقاسمی, ^مجتبی امیری
مشخصه های کمی و خاکشناسی توده‌های خالص و آمیخته بلندمازوQuercus castaneifolia C.A. May (در طرح جنگلداری سرخداری استان گلستان)
بوم شناسی جنگلهای ایران(2021)
7424028000, ^علیرضا مشکی*, ^مجتبی امیری, ^مریم ملاشاهی
The Impact of Windstorm Disturbance on the Forest Structural Attributes in Oriental Beech-Hornbeam Mixed Stands of Hyrcanian Region
ecopercia(2023)
9411816001, ^مجتبی امیری*, ^مجید محمدی, هومن روانبخش
Effect of a Windstorm on Gaps Structural Characteristics in the Different Forest Stands in Darabkola Region, Mazandaran Province
ecopercia(2023)
^مجتبی امیری*
Canopy gaps characteristics and structural dynamics in a natural unmanaged oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) stand in the north of Iran
(2015)
^مجتبی امیری, رامین رحمانی, خسرو ثاقب طالبی
ویژگی‌های ساختاری خشکه‌دار در یک جنگل دست نخورده طبیعی راش آمیخته (مطالعه موردی: جنگل شصت‌کلاته گرگان)
(2015)
^مجتبی امیری, رامین رحمانی, خسرو ثاقب طالبی, هاشم حبشی
بررسی تاثیر نانوذرات رس روی ویژگی های فیزیکی- شیمیایی، مکانیکی و حرارتی چسب اوره- گلی اکسال
مجله صنايع چوب و كاغذ ايران(2015)
^حامد یونسی کرد خیلی, ^رضا نقدی, ^مجتبی امیری
مقایسه ویژگی‌های روشنه‌ تاج‌پوشش در رویشگاه‌های مختلف جنگل‌های هیرکانی
نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی(2018)
^مجتبی امیری, نیشتمان حاتمی
بررسی ویژگی های خمیرکاغذ حاصل از جوان چوب با فرآیند ارگانوسا لو
نخستین همایش ملی چوب و فرآورده های لیگنوسلولزی(2015-05-07)
^رضا نقدی, ^حامد یونسی کرد خیلی, ^مجتبی امیری
مقایسه وضعیت زادآوری گونه بلوط در شرایط توده های خالص و آمیخته
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی(2016-03-02)
9211816004, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی, ^مجتبی امیری
مقایسه وضعیت فاکتورهای شیمیایی خاک در توده های خالص و ترکیبی بلوط
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2016-03-02)
9211816004, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی, ^مجتبی امیری
مقایسه برخی مشخصه های کمی و کیفی ساختار توده و زادآوری طبیعی در تیپ های راش خالص و آمیخته طرح جنگلداری سری دو جنگل شوراب
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2016-03-02)
^مجتبی امیری*
روش های مطالعه روشنه های تاج پوشش در جنگل
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، 21 و 21 اسفند 1394دانشگاه محقق اردبیلی(2016-03-02)
^مجتبی امیری*
تأثیر مالچ نفتی بر تنوع جوامع ماکروفون خاک در دو فصل پائیز و بهار )مطالعه موردی روستاهای اطراف شهرستان جاسک(
دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، 17و 18شهریورماه 1395(2016-09-07)
فرزانه جعفری*, ^داود کرتولی نژاد, ^مجتبی امیری, معصومه شایان مهر, محمد اکبریان
بررسی تنوع زیستی پوشش گیاهی در دو منطقه مالچ پاشی شده و شاهد در روستاهای اطراف جاسک
دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست(2016-09-07)
^داود کرتولی نژاد*, ^مجتبی امیری, معصومه شایان مهر, محمد اکبریان
تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص SDI در دو زیر حوزه گاماسیاب و قره‌سو
کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست.(2016-12-06)
راضیه کوشکی*, ^محمد رحیمی, ^مجتبی امیری, ^مجید محمدی, ^جعفر دستورانی
تاثیر مشخصه های روشنه تاج پوشش بر تجدیدحیات گونه های درختی (مطالعه موردی: سری دو جنگل شصت کلاته)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل‌های ارسباران(2017-09-05)
9311816005, ^مجتبی امیری*, ^داود کرتولی نژاد, جهانگیر محمدی
تاثیر مشخصه‌های فیزیوگرافی و شکل زمین بر ویژگی‌های روشنه و زادآوری درختان (مطالعه موردی: سری دو جنگل شصت‌کلاته)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل‌های ارسباران(2017-09-05)
9311816005, ^مجتبی امیری*, ^داود کرتولی نژاد, جهانگیر محمدی
اهمیت درختان خیلی قطور در ساختار توده‌های جنگلی
سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2018-10-02)
^مجتبی امیری*
وضعیت کمی و کیفی خشک‌دار در یک توده‌ی آمیخته بهره‌برداری نشده بلندمازو-ممرز (جنگل قلعه‌موریان استان گلستان)
سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2018-10-02)
9411816012, ^مجتبی امیری*, ^علی اصغر ذوالفقاری, داود مقدسی
بررسی پراکنش و ساختار توده های عناب در استان گلستان
پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری(2019-02-06)
9311816004, ^مریم ملاشاهی*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^مجتبی امیری
بررسی تنوع ساختاری توده در تیپ‌های مختلف جنگل (سری 8 طرح جنگلداری زیارت)
پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری(2019-02-06)
^مجتبی امیری*
تجدیدحیات درختان در روشنه‌های تاج‌پوشش 10 سال پس از برش تک‌گزینی (مطالعه موردی: پارسل 318 جنگل جمند)
پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری(2019-02-06)
9411816011, ^مجتبی امیری*, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی
تغییرات برخی مشخصه های کمی ساختار توده بعد از اجرای یک دوره 10 ساله طرح جنگلداری در سری 14 بندبن جنگل گلندرود نوشهر
اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2019-08-27)
^مجتبی امیری*
ارتباط ویژگی های فیزیوگرافی و برف و تاثیر آنها بر ساختار توده (مطالعه موردی جنگل لیرسرا)
اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2019-08-27)
ابوالقاسم اسحق نیموری*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^مجتبی امیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
پهنه‌بندی حساسیت فرونشست زمین در دشت سمنان با استفاده از مدل خطی تعمیم یافته
دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی ( آب، سیل و محیط زیست)(2019-11-14)
^مجید محمدی*, ^مجتبی امیری, حمیدرضا پورقاسمی
ارزیابی تغییرات تراز آب زیرزمینی در دشت سمنان
دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی (آب، سیل و محیط زیست)(2019-11-14)
^مجید محمدی*, ^مجتبی امیری, امیرحسین دوست محمدیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
تنوع‌ گونه‌های درختی در تیپ‌های جنگلی طرح جنگل‌داری ول‌افرا استان گلستان
سومین کنفرانس بین‌المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2022-09-12)
^مجتبی امیری*, یحیی کوچ
ارزیابی وضعیت حاصل خیزی خاک در عرصه های جنگل کاری شده خزری
سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2022-09-12)
یحیی کوچ*, ^مجتبی امیری
تاثیر هیدورپرایمینگ بر جوانه زنی بذور گونه های سوزنی برگ کاج بروسیا و تهران
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^مجتبی امیری, ^رضا نقدی, ^مریم ملاشاهی
نقش بادشکن ها در افزایش عملکرد محصولات گیاهی مناطق خشک و نیمه خشک
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^مجتبی امیری, محمد رستمیان
مدیریت جامع منابع آب در مناطق خشک و بیابانی
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
محمد رستمیان, ^مجتبی امیری, ^محمد رضا یزدانی
ارزیابی وضعیت فعلی بیابان زایی با استفاده از مدل ICD در شهرستان آق قلا
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
محمد رستمیان, ^مجتبی امیری
بهينه سازي توزيع مكاني شبكه ايستگاه هاي باران سنجي با استفاده از روش زمين آمار در استان سمنان
كريمي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فراواني و تنوع گياهان چوبي و علفي جنگل 6 سال پس از طوفان (سري يك طرح جنگلداري دارابكلا ساري)
مرتضوي سرخكلايي ابراهيم(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات كاربري جنگل با استفاده از سامانه اطلاعات مكاني و تكنيك هاي سنجش از دور (مطالعات موردي : شهرستان كياسر، استان مازندران)
روشناس ايمان(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خسارت برف بر گونه هاي درختي و ارتباط آن با برخي متغيرهاي محيطي در جنگل هاي هيركاني (مطالعه موردي : ماشلك، سري ليرسرا)
اسحق نيموري ابوالقاسم(تاریخ دفاع: 1397/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات كمي و كيفي آبهاي زيرزميني (مطالعه موردي: منطقه فيروزكوه )
دوست محمديان اميرحسين(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي روشنه تاج پوشش در جنگل هاي مديريت شده و نشده (مطالعه موردي : جنگل هاي ويسر، نوشهر)
صفرپور كاكرودي لطيف(تاریخ دفاع: 1396/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي جنگل شناسي و فيزيكوشيميايي خاك در حفره هاي جنگل كاري شده ي افراپلت و گيلاس وحشي (مطالعه موردي:جنگل هاي غرب هراز ، آمل ،مازندران)
هوشمند اهلمي عزيزاله(تاریخ دفاع: 1396/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وضعيت كمي و كيفي خشكه دارها و تاثير آن بر نوع و كميت زاد آوري در پناهگاه حيات وحش (مطالعه موردي : مازندران –ساري)
شيردل بالا دهي كريم(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اكولوژي و جامعه شناسي رويشگاه كچف (Carpinus schuschaensis) در منطقه نقيبده و مزده ساري، مازندران
برجي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ويژگي هاي خشكه دار در يك جنگل آميخته ي ممرز – بلوط (مطالعه موردي : طرح جنگلداري قلعه موريان راميان، گلستان)
كاغذلو رضا(تاریخ دفاع: 1396/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير طوفان روي تركيب و ساختار توده هاي جنگلي (طرح جنگل داري سري يك دارابكلا)
احمدي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي كاشت بادام در استان اصفهان با استفاده از پارامترهاي هواشنسي كشاورزي
رابحي رويا(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي كمي و كيفي و سازگاري گونه هاي سوزني برگ جنگل كاري شده در شرق استان گلستان
چركزي آي ناز(تاریخ دفاع: 1395/10/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه خشكسالي هواشناسي و هيدرولوژيكي در حوزه آبخيز كرخه
كوشكي راضيه(تاریخ دفاع: 1395/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مالچ نفتي بر پوشش گياهي و ماكروفن خاك
جعفري فرزانه(تاریخ دفاع: 1395/10/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط ويژگي هاي روشنه باخ پوشش با عوامل فيزيوگرافي و تيپ جنگل (مطالعه موردي : جنگل ..... كلاته گرگان)
خداوردي صديقه(تاریخ دفاع: 1396/06/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه شرايط اكولوژيك و وضعيت زادآوري گونه عناب در استان گلستان
باي عباس(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي جنگلهاي خالص و آميخته از لحاظ خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك (مطالعه موردي :گرگان
عرب عامري حميد(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير برخي فاكتورهاي اكولوژيكي بر خصوصيات كمي و كيفي رويشگاه سرخدار (مطالعه موردي : منطقه گز و سوادكوه ، مازندران)
درزي بورخاني محمد(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تغيير اقليم بر پراكنش جغرافياي گونه بلوط در زاگرس جنوبي
مرتضوي سيده مارال(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص SDI در دو زیر حوزه گاماسیاب و قره‌سو
(0)
راضیه کوشکی*, ^محمد رحیمی, ^مجتبی امیری, ^مجید محمدی, ^جعفر دستورانی
کاربری اراضی (مفاهیم، تغییرات، اثرات و شبیه‌سازی)
کاربری اراضی (مفاهیم، تغییرات، اثرات و شبیه‌سازی)
وضعیت جنگل‌های جهان، سازمان خواروبار و کشاورزی
وضعیت جنگل‌های جهان، سازمان خواروبار و کشاورزی
ارزیابی زیست محیطی شهرک صنعتی فجر گرمسار
(2023-08-20 00:00:00)
تاثیر نانوذرات رس روی ویژگیهای فیزیکی، مکانیکی و گرمایی تخته خرده چوب ساخته شده از چسب اوره - گلی اکسال(همکار اول)
(2017-03-06)
بررسی آلودگی خاک های سطحی شهر سمنان با مقایسه روش های پذیرفتاری مغناطیسی و غلظت فلزات سنگین(همکار سوم)
(2017-10-16)
مدلسازی پراکنش تیپ‌های جنگلی با استفاده از روش‌های پارامتری و ناپارامتری(مجری اول)
(2018-12-03)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
🔑 جزوه درختان و درختچه های ایران    (10 بار دانلود)
🔑 جزوه مبانی بوم شناسی    (33 بار دانلود)
جزوه کلاسی درس مبانی بوم شناسی برای دانشجویان رشته زیست شناسی- نیمسال دوم 403-1402
🔑 جزوه بوم‌شناسی    (14 بار دانلود)
این جزوه برای دانشجویان کارشناسی رشته محیط زیست ورودی 1402 است.
🔑 کتاب Elements of Ecology -2017    (19 بار دانلود)
کتاب مرجع بوم شناسی اسمیت و همکاران 2017، چاپ 19 نوزدهم. جهت انجام کارهای کلاسی و مطالعه بیشتر دانشجویان آموزش زیست 1402
کتاب فنون و روشهای نمونه برداری در بوم شناسی 2014   (112 بار دانلود)
کتاب بوم شناسی Elements of Ecology, 2015   (168 بار دانلود)
کتاب مبانی و عناصر بوم شناسی چاپ نهم سال 2015 از اسمیت و همکاران یکی منابع مهم و خوب در زمینه مطالعه مفاهیم بوم شناسی است.
کتاب بوم شناسی کربز   (256 بار دانلود)
بخش عمده ای از فصلهای این کتاب ارزشمند به عنوان منبع درس بوم شناسی حیات وحش است.
کتاب زیستن در محیط Living in the Environment 19th   (599 بار دانلود)
کتاب گیاهان آبزی (انتشارات دانشگاه پیام نور)   (2548 بار دانلود)
دستور العمل زون بندی مناطق حفاظت شده و ارتقاء سطح مناطق   (513 بار دانلود)
این دستورالعمل برای درس مناطق حفاظت شده و پارکهای ملی و همچنین تهیه و طراحی آنها مناسب است. که در سال 1381 توسط سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و تدوین شده است.
اینفوگرافی گوزن زرد ایرانی   (514 بار دانلود)
این فایل توسط سرکار خانم غزل سلطانی و همکاران دانشجویان کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست ورودی 1393 جهت فعالیت کلاسی درس زیست شناسی حیات وحش تهیه شده است.
تقویم مناسبت های منابع طبیعی   (599 بار دانلود)
این فایل توسط سرکار خانم صادقی دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست ورودی 1394 تهیه شده است.
نمرات پایان ترم اندازه گیری درختان جنگلی   (474 بار دانلود)
نمرات پایان ترم مبانی علوم و محیط زیست   (488 بار دانلود)
نمرات پایان ترم بوم شناسی حیات وحش   (500 بار دانلود)
کتاب بوم‌شناسی عمومی (مفاهیم و کاربردها)   (614 بار دانلود)
برنامه هفتگی نیسمال دوم سال تحصیلی 403-1402   (438 بار دانلود)
یافته‌های کلیدی ارزیابی جنگلهای دنیا (فائو، 2010)   (472 بار دانلود)
رزومه   (564 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
جنگل‌شناسی تکمیلی   (495 بار دانلود)
نیمسال اول تحصیلی

رشته : علوم و مهندسی جنگل , گرایش : علوم زیستی جنگل
اندازه‌گیری درختان جنگلی   (550 بار دانلود)
نیمسال اول تحصیلی

رشته : علوم و مهندسی جنگل
بوم‌شناسی حیات وحش   (525 بار دانلود)
نیمسال اول تحصیلی

رشته : علوم و مهندسی محیط زیست
ریخت شناسی و رده‌بندی گیاهی   (521 بار دانلود)
نیمسال اول تحصیلی

رشته : علوم و مهندسی محیط زیست و مهندسی طبیعت , گرایش : مشترک دو رشته
مناطق حفاظت شده   (584 بار دانلود)
نیمسال دوم تحصیلی

رشته : علوم و مهندسی محیط زیست
زیست شناسی حیات وحش   (490 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی محیط زیست
درختان و درختچه‌های ایران   (503 بار دانلود)
مشترک با درس درخت‌شناسی عمومی مهندسی طبیعت (نیمسال دوم تحصیلی)

رشته : علوم و مهندسی محیط زیست
اگروفارستری تکمیلی   (555 بار دانلود)
نیمسال دوم تحصیلی

رشته : علوم و مهندسی جنگل , گرایش : علوم زیستی جنگل
آماربرداری در جنگل   (578 بار دانلود)
نیمسال دوم تحصیلی

رشته : علوم و مهندسی جنگل , گرایش : علوم و مهندسی جنگل
بوم شناسی عمومی   (590 بار دانلود)
مشترک با درس بوم شناسی عمومی رشته مهندسی طبیعت (نیمسال دوم تحصیلی)

رشته : علوم و مهندسی محیط زیست

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
هیات علمی نمونه آموزشی دانشکده منابع طبیعی در سالهای 1399-1398 دانشگاه سمنان (1400/07/10)
پژوهشگر برتر دانشکده منابع طبیعی 1399 (1400/07/09)
جلسه هشتم درختان و درختچه‌هاي ايران (1399/02/27)
مناطق حفاظت شده (1399/02/22)
جلسه هشتم بوم‌شناسي عمومي (1399/02/22)
جلسه هفتم درختان و درختچه‌های ایران (1399/02/16)
جلسه هفتم بوم‌شناسی عمومی (1399/02/16)
جلسه ششم بوم‌شناسی عمومی (1399/02/08)
جلسه پنجم درختان و درختچه‌های ایران- بخش دوم (1399/02/02)
جلسه پنجم درختان و درختچه‌های ایران- بخش اول (1399/02/02)
جلسه پنجم بوم‌شناسی عمومی (1399/02/01)
جسله چهارم مناطق حفاظت شده (1399/02/01)
جلسه چهارم درختان و درختچه‌های ایران (1399/01/25)
جلسه چهارم بوم شناسی عمومی - بخش دوم (1399/01/25)
جلسه چهارم بوم شناسی عمومی - بخش اول (1399/01/25)
جلسله سوم مناطق حفاظت شده (1399/01/24)
جلسه سوم آمار و احتمالات (1399/01/23)
جلسه دوم آمار و احتمال (1399/01/23)
جلسه سوم بوم‌شناسی عمومی (1399/01/18)
گیاهان آبزی (1399/01/16)
جلسه اول آمار و احتمالات (1399/01/16)
جلسه دوم بوم‌شناسی عمومی (1399/01/11)
جلسه دوم مناطق حفاظت شده (1399/01/10)
جلسه اول بوم‌شناسی عمومی (1399/01/09)
جلسه اول مناطق حفاظت شده (1399/01/07)
جلسه اول کلاس مجازی درختان و درختچه‌های ایران (1399/01/06)
اولین دانش آموخته علوم جنگل مقطع دکتری دکتری (1398/12/14)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان، دانشکده منابع طبیعی
mojtabaamiri@semnan.ac.ir
(+98)2331533051

فرم تماس